Disclaimer Akraw Communication

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedereen die deze website bezoekt en gebruikt. AKRAW Communication & Office Support behoudt zich het recht voor de voorwaarden te allen tijde te veranderen. Het is dan ook raadzaam dat u deze voorwaarden geregeld leest, zodat u van alle mogelijke wijzigingen op de hoogte blijft. Wanneer u de website gebruikt, verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van de voorwaarden.

1. De informatie op de website is alleen bestemd voor algemene doeleinden en AKRAW Communication & Office Support kan op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Voordat u de informatie op enige manier gebruikt, dient u zelf de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website te verifiëren. Wanneer u de inhoud op enige wijze gebruikt, is dat geheel voor eigen risico. Eventuele klachten en opmerkingen over de inhoud van de website kunt u ons mailen.

2. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en is, voor zover relevant, auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en volgens intellectueel recht beschermd. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, framen of op een andere manier hergebruiken van de inhoud van de website is verboden. 

3. AKRAW Communication & Office Support kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die of materiaal dat door derden op de website is gezet of via de website toegankelijk is gemaakt. 

4. De volledige verantwoordelijkheid voor het beoordelen van reizen, diensten of producten die door derden via deze website of internet worden aangeboden, rust bij uzelf. AKRAW Communication & Office Support is geen partij bij of is niet aansprakelijk voor transacties tussen u en derden. Wanneer u persoonlijke informatie aan derden doorgeeft, is dat geheel voor eigen risico. 

5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt voor de hiertoe bevoegde Nederlandse rechter.

Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Akraw Communication & Office Support.